planerade valpkullar

SEJCH SEUCH NOUCH SM-16 JÄNISKAMUN SILVA ÄR PARAD MED FINJCH FINUCH HEW-16 PUISTORINTEEN EEMELI OCH VALPARNA BERÄKNAS KOMMA V.12 

KORVENNIITYN TIKKA KOMMER PARAS I VINTER/VÅR MED FI JCH LT UCH PUSKAJUSSIN JESSE.